ซีดีซี คริสตัล แกรนด์ บอลรูม (CDC Crystal Grand Ballroom)

ซีดีซี คริสตัล แกรนด์ บอลรูม (CDC Crystal Grand Ballroom)

ซีดีซี คริสตัล แกรนด์ บอลรูม (CDC Crystal Grand Ballroom)

    • 888 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม, แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240, ไทย
    • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 101 5939
    • Email: banquetcatering@kegroup.co.th
Credit(Photo) :  FOTOMIXES — https://www.facebook.com/pg/FotoMixes/photos/?tab=album&album_id=1947428871964519 —

Website : http://www.crystaldesigncenter.com/banquet/1-crystal-conference-center/1-crystal-grand-ballroom/

Facebook: https://www.facebook.com/crystalgrandballroom/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>