พิธีการแต่งงานแบบไทย

การจัดงานแต่งงานในแต่พื้นที่ก็จะมีพิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละพื้นที่ ความซับซ้อนขั้นตอนของพิธีก็จะมีความแตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะขอนำเสนอพิธีแต่งงานแบบไทยที่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายโดยมีขั้นตอนพิธีการดังนี้

พิธีสงฆ์ ถือเป็นพิธีทางศาสนาที่ชาวพุทธถือปฏิบัติติดต่อกันมา โดยส่วนใหญ่บ่าวสาวจะทำบุญตักบาตรกันในช่วงเช้า การนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลนั้นนิยมนิมนต์เป็นจำนวนคู่ แต่ปัจจุบันนิยมนิมนต์ 9 รูป เพราะความเชื่อเรื่องความเจริญก้าวหน้า นับรวมพระประธานอีก 1 เป็น 10 เท่ากับจำนวนคู่พอดี

ขันหมาก แบ่งเป็นขันหมากเอก ประกอบด้วย พานขันหมาก พานสินสอดทองหมั้น พานแหวนหมั้น พานธูปเทียนแพร พานผ้าสำหรับไหว้ เตียบเครื่องคาวหวาน พานเชิญขันหมาก พานต้นกล้วยต้นอ้อย ร่มสีขาว และช่อดอกไม้ ขันหมากโท ประกอบด้วย พานขนมมงคล 9 อย่าง

Credit รูป:  PHOTOGRAPH BY PLOENCHIT HOUSE

การแห่ขันหมาก เริ่มต้นที่เจ้าบ่าวถือพานธูปเทียนแพรหรือดอกไม้ช่อเล็กๆก็ได้ ตามด้วยเถ้าแกฝั่งเจ้าบ่าวและเด็กชายนำขันหมากซึ่งเฒ่าแก่ก็จะเป็นฝ่ายออกมารับหน้า ซึ่งถือว่าเป็นแทนเจ้าบ่าว พ่อแม่เจ้าบ่าวเป็นคนถือซองเงิน คู่ต้นกล้วยต้นอ้อย ญาติผู้ใหญ่ถือพานขันหมากเอกและญาติหรือเพื่อนถือพานขันหมากโท และที่ขาดไม่ได้คือ วงกลองยาวที่ร้องรำนำหน้าขบวนมาเพื่อช่วยสร้างสีสัน

พิธีสู่ขอและการหมั้น การสู่ขอ โดยทั่วไปจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะดีและได้รับความนับถือจากฝั่งเจ้าบ่าว ให้มาทำหน้าที่สู่ขอจากฝั่งเจ้าสาว โดยนำสินสอดทองหมั้นมาสู่ขอตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ เมื่อตรวจนับจำนวนกันเรียบร้อยแล้วแม่เจ้าสาวก็จะอนุญาติให้เจ้าบ่าวเข้าไปรับเจ้าสาวได้ การสวมแหวนหมั้น เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จพิธีสู่ขอเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าบ่าวจะสวมแหวนให้เจ้าสาวที่นิ้วทางข้างซ้าย เจ้าสาวกราบขอบคุณ หลังจากนั้นเจ้าสาวจะสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายให้เจ้าบ่าว

 

พิธีรดน้ำสังข์  หรือพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร เป็นพิธีที่ญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจะได้อวยพรและให้โอวาทสำหรับการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ของคนทั้งสอง

พิธีรับไหว้ เป็นการฝากเนื้อฝากตัวและแสดงสัมมาคารวะของคู่บ่าวสาวต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย

พิธีส่งตัวเข้าหอ โดยให้คู่ผู้ใหญ่ที่มีชีวิตครอบครัวอบอุ่น เป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม มาทำหน้าที่ปูที่นอนให้คู่บ่าวสาว และให้สินให้พรให้โอวาทในการใช้ชีวิตคู่แก่คู่บ่าวสาวพร้อมกันญาติผู้ใหญ่ของทุกฝ่าย

Credit รูป: http://www.thailandmovement.com/?p=3029

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>