ยู สาทร กรุงเทพฯ รีสอร์ท (U Sathorn Bangkok Resort)

ยู สาทร กรุงเทพฯ รีสอร์ท (U Sathorn Bangkok Resort)

ยู สาทร กรุงเทพฯ รีสอร์ท (U Sathorn Bangkok Resort)

      • 105, 105/1 ซอย งามดูพลี, ทุ่งมหาเมฆ, สาทร, 10120 กรุงเทพมหานคร, ไทย
      • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 119 4829 Ext 30
      • Email: csm1@usathornbangkok.com / csm2@usathornbangkok.com


 

Credit (งานหมั้นเช้า): BIRDEYEVIEW — https://www.birdeyeviewphoto.com/wedding-u-sathorn —

Website : https://www.uhotelsresorts.com/usathornbangkok/weddings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>