ฤกษ์ดี วันมงคล ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563

เริ่มก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ.2563  ปีหนูทองได้ไม่นานเราก็ต้องประสบพบเจอกับสภาวะเศรษฐกิจอันตกต่ำ และวิกฤตโรคระบาดจนเราไม่อยากจะจัดงานใดๆในช่วงนี้ก็ตาม แต่หลายๆคู่กำลังวางแผนงานวิวาห์ และมองหาฤกษ์ดี วันมงคลกันภายในปีนี้ด้วยทีมงาน Good Day Wedding ขอเป็นกำลังใจและขอให้สถานการณ์ดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติในเร็ววัน วันนี้เราขอนำเสนอ “ฤกษ์ดี วันมงคล ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563” มาฝากกันค่ะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม
-พุธ 1 มกราคม 2563
-เสาร์ 4 มกราคม 2563
-อังคาร 7 มกราคม 2563
-จันทร์ 13 มกราคม 2563
-ศุกร์ 17 มกราคม 2563
-อาทิตย์ 19 มกราคม 2563
-พฤหัส 23 มกราคม 2563
-ศุกร์ 31 มกราคม 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์
-จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
-พฤหัส 6 กุมภาพันธ์ 2563
-พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563
-อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
-อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563
-เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
-เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม
-อังคาร 3 มีนาคม 2563
-ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
-พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563
-จันทร์ 16 มีนาคม 2563
-พุธ 18 มีนาคม 2563
-อาทิตย์ 22 มีนาคม 2563
-จันทร์ 30 มีนาคม 2563

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน
-พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563
-อาทิตย์ 5 เมษายน 2563
-เสาร์ 11 เมษายน 2563
-พุธ 15 เมษายน 2563
-ศุกร์ 17 เมษายน 2563
-อังคาร 21 เมษายน 2563
-อังคาร 28 เมษายน 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม
-ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563
-จันทร์ 4 พฤษภาคม 2563
-อาทิตย์ 10 พฤษภาคม 2563
-พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563
-เสาร์ 16 พฤษภาคม 2563
-พุธ 20 พฤษภาคม 2563
-พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563
-อาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน
-พุธ 3 มิถุนายน 2563
-อังคาร 9 มิถุนายน 2563
-เสาร์ 13 มิถุนายน 2563
-จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
-ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563
-ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563
-จันทร์ 29 มิถุนายน 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม
-ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563
-พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563
-จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563
-พุธ 15 กรกฎาคม 2563
-อาทิตย์ 19 กรกฎาคม 2563
-จันทร์ 27 กรกฎาคม 2563
-พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม
-อาทิตย์ 2 สิงหาคม 2563
-เสาร์ 7 สิงหาคม 2563
-พุธ 12 สิงหาคม 2563
-ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563
-อังคาร 18 สิงหาคม 2563
-อังคาร 25 สิงหาคม 2563
-ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563
-จันทร์ 31 สิงหาคม 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน
-อาทิตย์ 6 กันยายน 2563
-พฤหัสบดี 10 กันยายน 2563
-เสาร์ 12 กันยายน 2563
-พุธ 16 กันยายน 2563
-พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563
-อาทิตย์ 27 กันยายน 2563
-พุธ 30 กันยายน 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม
-อังคาร 6 ตุลาคม 2563
-เสาร์ 10 ตุลาคม 2563
-จันทร์ 12 ตุลาคม 2563
-ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563
-ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
-จันทร์ 26 ตุลาคม 2563
-พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน
-พฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2563
-อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2563
-อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563
-เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
-อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563
-พุธ 25 พฤศจิกายน 2563
-เสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563


ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม
-ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
-อังคาร 8 ธันวาคม 2563
-พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
-จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
-จันทร์ 21 ธันวาคม 2563
-พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
-อาทิตย์ 27 ธันวาคม 2563

Credit: rawpixel