โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ (Banyan Tree Bangkok)

โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ (Banyan Tree Bangkok)

    • 21/100 ถ.สาทรใต้, สาทร, 10120 กรุงเทพมหานคร, ไทย
    • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 679 1200
    • แฟกซ์:    +66 (0) 2 679 1199
    • Email: bangkok@banyantree.com

 


Website : https://www.banyantree.com/en/thailand/bangkok/romance-and-celebrations/romance-and-weddings

Facebook: https://www.facebook.com/BanyanTreeHotels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>