โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ (Banyan Tree Bangkok)

โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ (Banyan Tree Bangkok)

    • 21/100 ถ.สาทรใต้, สาทร, 10120 กรุงเทพมหานคร, ไทย
    • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 679 1200
    • แฟกซ์:    +66 (0) 2 679 1199
    • Email: bangkok@banyantree.com

 


Website : https://www.banyantree.com/en/thailand/bangkok/romance-and-celebrations/romance-and-weddings

Facebook: https://www.facebook.com/BanyanTreeHotels