โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ (Prince Palace Hotel Bangkok) 

โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ (Prince Palace Hotel Bangkok)

  • 488/800 โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ คลองมหานาค, ป้อมปราบ , กรุงเทพฯ 10100, ประเทศไทย
    โทรศัพท์ : (+662) 628-1111

Website : https://www.princepalace.co.th/th/hotel-wedding-bangkok.php#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>