โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok)

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok)

      • 89 ซอยวัดสวนพรู, ริมแม่น้ำกรุงเทพ, กรุงเทพ, บางรัก, 10500 กรุงเทพมหานคร, ไทย
      • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 236 7777 ext. 6873
      • Email: events.slbk@shangri-la.comCredit (Photo): BirdEyeView Wedding Studio — https://www.birdeyeviewphoto.com/shangri-la-hotel-weddi —

Website : http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/weddings-celebrations/wedding-packages/

Facebook: https://www.facebook.com/LeMeridienBangkok/