โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok)

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok)

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok)

      • 89 ซอยวัดสวนพรู, ริมแม่น้ำกรุงเทพ, กรุงเทพ, บางรัก, 10500 กรุงเทพมหานคร, ไทย
      • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 236 7777 ext. 6873
      • Email: events.slbk@shangri-la.comCredit (Photo): BirdEyeView Wedding Studio — https://www.birdeyeviewphoto.com/shangri-la-hotel-weddi —

Website : http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/weddings-celebrations/wedding-packages/

Facebook: https://www.facebook.com/LeMeridienBangkok/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>