โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (Siam Kempinski Hotel Bangkok)

โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (Siam Kempinski Hotel Bangkok)

โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (Siam Kempinski Hotel Bangkok)

      • 991/9 ถ.พระราม 1 , ปทุมวัน, 10330 กรุงเทพมหานคร, ไทย
      • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 162 9000
      • Email: wedding.siambangkok@kempinski.com


Credit (งานหมั้นเช้า): Anuchart Photography — https://www.anuchartphotography.com/?gallery=the-siam-hotel-bangkok-wedding —

Credit (งานแต่งงานเย็น): TonamLamtan.Com — http://www.tonnamlamtan.com/bitoey-mans-wedding-siam-kempinski-hotel/ —

Credit (งานแต่งงานเย็น): Luxury wedding by Chic Planner

Website : https://www.kempinski.com/en/bangkok/siam-hotel/meetings/weddings/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>