โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok)

โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok)

      • 159 ถ.ราชดำริ, ปทุมวัน, 10330 กรุงเทพมหานคร, ไทย
      • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 207 7777
      • Email: weddings.bangkok@stregis.com

Credit (Photo): TonnamLamtan.Com — http://www.tonnamlamtan.com/jan-pors-wedding-st-regis-bangkok-hotel/ —

Credit: Luxury wedding by ChicPlannerbangkok.Com

Website : https://www.marriott.com/hotels/event-planning/wedding-planning/bkkxr-the-st-regis-bangkok/

Facebook: https://www.facebook.com/TheStRegisBangkok/