โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok)

โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ(The St. Regis Bangkok)

โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok)

      • 159 ถ.ราชดำริ, ปทุมวัน, 10330 กรุงเทพมหานคร, ไทย
      • โทรศัพท์ : +66 (0) 2 207 7777
      • Email: weddings.bangkok@stregis.com

Credit (Photo): TonnamLamtan.Com — http://www.tonnamlamtan.com/jan-pors-wedding-st-regis-bangkok-hotel/ —

Credit: Luxury wedding by ChicPlannerbangkok.Com

Website : https://www.marriott.com/hotels/event-planning/wedding-planning/bkkxr-the-st-regis-bangkok/

Facebook: https://www.facebook.com/TheStRegisBangkok/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>